11. marts 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Der indledes med morgenkomplet på klubbens regning. Det at spise med er ikke et vilkår for at deltage i generalforsamlingen.

1.Morgensang.

2.Valg af dirigent og referent.

3.Bestyrelsens og formandens beretning: Herefter debat og dialog mellem medlemmer og bestyrelse.

4.Kasserer Linda Lerche fremlægger regnskab for 2011 samt budget for 2012.


6.Til bestyrelsen blev valgt:

1. Erik Askov (formand)

2. Linda Lerche (kasserer)

Bestyrelsesmedlemmer:

Peter Burrild
Birgitte Kanneworff
Lene Schmidt
suppleant: Berit Larsen

P.B.V.

Lene Schmidt

Tenniscamp for børn uge 28

Her kommer snart et opdateret indlæg.